Ervaringen van professionals

Professionals bij dader- en slachtofferorganisaties zijn onmisbaar om betrokkenen van een gebeurtenis erop te wijzen dat ze kunnen aanmelden voor herstelbemiddeling.

Alle hulpverleners en begeleiders van slachtoffers en daders kunnen aanmelden wanneer zij denken dat bemiddeling kan bijdragen aan herstel en wanneer hun cliënt instemt met de aanmelding. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers van Slachtofferhulp Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, Justitie en reclasseringsorganisaties.

Lees hieronder ervaringen van andere professionals die hun cliënten verwijzen naar Perspectief Herstelbemiddeling.