Onze werkwijze in stappen

Vanaf de aanmelding gaat een van onze professionele bemiddelaars aan de slag om het contact goed voor te bereiden.

Naast een bemiddelingsgesprek, kun je ook kiezen voor een briefwisseling of een pendelbemiddeling. De bemiddelaar brengt dan boodschappen heen en weer. Een andere mogelijkheid is een bemiddeling via videoboodschap(pen).

Soms wordt gekozen voor een groepsherstelbijeenkomst waarbij de sociale kring van het slachtoffer en de dader worden betrokken.


Goed om te weten

  • Bemiddeling is altijd vrijwillig en kosteloos
  • Alle partijen kunnen op elk moment de bemiddeling starten en stopzetten
  • De gesprekken zijn vertrouwelijk
  • De bemiddelaar is neutraal en stelt de wensen en behoeften van beide partijen centraal 

 

 

Ons werk in stappen

Bekijk hier de infographic van ons werk in stappen

Afbeelding infographic.PNG
Onze werkwijze

Een eerste gesprek

Na aanmelding [LINK naar aanmeldformulier] heeft een bemiddelaar met jou een gesprek over de wensen en verwachtingen van het bemiddelingstraject.


Bemiddelaar legt contact met de ander

De bemiddelaar stuurt een brief naar de andere partij. Als deze openstaat voor contact, voert de bemiddelaar ook hier een gesprek over de verwachtingen.

Vorm van contact kiezen

  • Een gezamenlijk gesprek: De bemiddelaar bereidt dit gesprek met beide partijen apart voor en begeleidt het gesprek.
  • Een briefwisseling: De bemiddelaar ondersteunt de deelnemers daarbij.
  • Een pendelbemiddeling: De deelnemers ontmoeten elkaar niet: de bemiddelaar brengt vragen en reacties tussen beide partijen over en weer. Het is ook mogelijk videoboodschappen te sturen die de bemiddelaar opneemt.


Afronding

Na het contact beslissen de partijen wat met anderen gedeeld kan worden. In de meeste gevallen is één gesprek voldoende en eindigt daarmee de bemiddeling. Verdere (na)zorg wordt gegeven door betrokken professionals.