Signalen voor bemiddeling

Herstelbemiddeling is een proces dat al begint voordat iemand besluit zich aan te melden. De behoefte aan bemiddeling blijkt vaak in een gesprek met een professional.

Signalen bij slachtoffers

Bij een slachtoffer of nabestaande is het belangrijk om goed te vragen waar iemand behoefte aan heeft.

Signalen bij slachtoffers kunnen zijn:

 • antwoord willen hebben op feitelijke vragen rondom het incident
 • waarom-vragen: waarom ik? Waarom is het zo gegaan? Wie doet zoiets?
 • weer grip willen krijgen op het leven maar de dader blijft in de weg zitten
 • als er sprake is van veel gevolgen voor het slachtoffer
 • gevoelens van angst of boosheid
 • gevoelens van boosheid

Signalen bij daders

Veel daders willen van hun schuldgevoel afkomen. Zelfherstel en schuldverwerking zijn belangrijk voor een gezond zelfbeeld en gedrag in de toekomst. Zich in kunnen leven in het slachtoffer is hier onderdeel van. Het is dus extra belangrijk om met hen over het delict en schuldgevoel te spreken.

Signalen kunnen zijn:

 • ontkennen dat het misdrijf slachtoffers heeft gemaakt
 • bagatellisering van de gevolgen van het misdrijf, of van misdrijven in het algemeen
 • medeschuldig maken van een slachtoffer, aan het betreffende delict of in het algemeen
 • alleen over de toekomst willen praten, niet over het verleden of het delict
 • emotionele (bijvoorbeeld boze) of afwerende reactie als het onderwerp delict of slachtoffers ter sprake komt

Vormen van bemiddeling

Bij slachtoffers kan het helpen om te wijzen op de verschillende vormen van bemiddeling: een gesprek, een briefwisseling of een pendelbemiddeling waarbij de bemiddelaar boodschappen over en weer brengt, eventueel via videobeelden. Er is dus meer mogelijk dan een rechtstreekse ontmoeting met de dader.

Herhaling helpt!
Uit onderzoek blijkt ook dat het werkt om slachtoffer en dader herhaaldelijk te informeren over de mogelijkheid van bemiddeling. Vaak is hij of zij er eerst niet aan toe, maar verandert dit later.

Stefan portret.JPG

"Ze kunnen het incident een plaats geven in hun gedachten."

Stefan portret.JPG

Familieagent Stefan staat betrokkenen bij na een ernstig verkeersincident.

Hij verwijst slachtoffers/nabestaanden en veroorzakers van ongelukken naar Perspectief Herstelbemiddeling als ze met elkaar in contact willen komen.

 

Stefan, familieagent verkeer

Bijeenkomsten en presentaties

Organisaties die werken met (één van) onze doelgroepen, kunnen voor hun medewerkers een kosteloze voorlichting aanvragen over slachtoffers, daders, schuld en schaamte, herstel en herstelbemiddeling.

Bekijk hier informatie over onze bijeenkomsten.