Privacybeleid

Iedereen heeft recht op een zorgvuldige behandeling van zijn of haar persoonsgegevens. Wij werken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacyreglement

Op basis van deze wetgeving hebben we een privacyreglement opgesteld. Hierin lees je meer over:

  • waarom wij uw persoonsgegevens verwerken, en op grond waarvan
  • van wie en welke persoonsgegevens wij bewaren
  • welke rechten u heeft
  • bij wie u terecht kunt met vragen of klachten.

Bekijk hier ons privacyreglement

Heeft u een klacht over de behandeling van uw gegevens? Lees hier ons klachtenreglement.

Geheimhouding

Al onze medewerkers zijn op basis van een overeenkomst verplicht tot geheimhouding.

Bewaren gegevens

Perspectief Herstelbemiddeling bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk: maximaal 5 jaar.

Dossier inzien

Wilt u uw dossier bekijken of een wijziging doorgeven? Mail uw verzoek naar ons

 

Gedragscode

Integriteit van onze bemiddelaars en medewerkers vinden wij heel belangrijk. Daarom werken wij volgens deze gedragscode.