Contact met de ander helpt

Stefan portret.JPG

"Ze kunnen het incident een plaats geven in hun gedachten."

Stefan portret.JPG

Familieagent Stefan staat betrokkenen bij na een ernstig verkeersincident.

Hij verwijst slachtoffers/nabestaanden en veroorzakers van ongelukken naar Perspectief Herstelbemiddeling als ze met elkaar in contact willen komen.

 

Stefan, familieagent verkeer

Missie

Wij organiseren en begeleiden bemiddeling na ingrijpende gebeurtenissen: een misdrijf, verkeersongeval of medisch incident. Wij zijn er voor alle betrokkenen: slachtoffers, nabestaanden, verdachten, daders en veroorzakers, patiënten en zorgverleners, maar ook familieleden en getuigen.

Ons werk noemen we herstelbemiddeling. Uit ervaring weten we dat herstel een proces is, waar elke fase van het bemiddelingstraject aan bijdraagt. Bovendien is onze overtuiging dat mensen zelf kunnen bijdragen aan hun eigen herstel en dat van de ander.

Vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en neutraliteit zijn fundamenten in ons werk. Wij zien dat herstelbemiddeling niet alleen de deelnemers ten goede komt. Ook hun directe omgeving en de samenleving hebben er baat bij. Herstelbemiddeling biedt perspectief: het helpt om de gebeurtenis meer een plek te geven.

Samen bereik je meer dan alleen. Wij werken nauw samen met organisaties die met betrokkenen in contact komen. Om herstel en herstelgericht werken meer bekend te maken en te bevorderen, verzorgen we voorlichtingen en presentaties bij ketenpartners.

 

Visie

Perspectief voor de toekomst: herstelbemiddeling op ieders netvlies.

Sinds 2006 organiseert en begeleidt Perspectief bemiddelingen. Voornamelijk na strafbare feiten, maar ook na verkeersongevallen en medische incidenten. Als dé landelijke organisatie voor herstelbemiddeling werken wij eraan dat alle direct betrokkenen én professionals die met hen in contact komen, op de hoogte zijn van de mogelijkheid van herstelbemiddeling.

Ons doel is dat zij doordrongen zijn van de toegevoegde waarde die bemiddeling kan hebben voor de (emotionele) verwerking van het gebeurde. Zeker omdat formele juridische procedures hier niet vanzelfsprekend in voorzien.

Betrokkenen
Deelnemers staan in de bemiddelingstrajecten van Perspectief altijd centraal. We maken ons hard voor de belangen van beide partijen. Zij zijn eigenaar van hun eigen bemiddelingstraject: hun (individuele) wensen en behoeften met betrekking tot vorm, moment en tempo staan voorop.

Dit eigenaarschap maakt deelnemers ook medeverantwoordelijk voor een zo goed mogelijk verloop. Het betekent onder meer de bereidheid om te luisteren naar het perspectief van de ander. Onze bemiddelaar onderzoekt samen met de deelnemers de mogelijkheden en begeleidt dit bemiddelingsproces zorgvuldig.

Geen mens is hetzelfde, elk traject is uniek. Alleen goed en volledig geïnformeerd kunnen betrokkenen een juiste keuze maken op een voor hen juist moment.

Professionals
Voor professionals zijn we een betrouwbare en zorgvuldige partner, waar zij hun cliënten met gerust hart naar doorverwijzen. Ze maken gebruik van onze jarenlange ervaring en vinden ons voor overleg en advies.