Veel gestelde vragen

Hieronder vind je veel gestelde vragen over herstelbemiddeling met de bijbehorende antwoorden.

Vragen over aanmelding en deelname

Herstelbemiddeling kan plaatsvinden na elk soort misdrijf. Zowel lichte als zware misdrijven, kort of langer geleden en zowel bij slachtoffers en daders die elkaar kennen als die onbekenden van elkaar zijn. Het is daarbij wel nodig dat een verdachte bekend is en dat er aangifte van het misdrijf is gedaan. Bij seksueel misbruik (in het verleden) en medische incidenten is dit laatste niet nodig.

Herstelbemiddeling is ook voor nabestaanden van slachtoffers, voor getuigen van incidenten, voor mensen die in een publieke functie slachtoffer zijn geworden en voor familieleden van slachtoffers en daders. Neem bij twijfel of vragen contact op met ons landelijk kantoor via 030-2340045.

Herstelbemiddeling staat los van het strafproces. Dit betekent dat het op elk gewenst moment kan plaatsvinden, zowel vóór als na de zitting. De gesprekken die plaatsvinden zijn vertrouwelijk. Als er nog geen zitting heeft plaatsgevonden, is het ook mogelijk om justitie te informeren over het verloop van de bemiddeling. Voorwaarde is dat beíde partijen hier mee instemmen. Ook bepalen zij gezamenlijk de inhoud en vorm.

Elke deelnemer heeft op elk moment de mogelijkheid om van de bemiddeling af te zien en het traject te stoppen. Voor een goede bemiddeling is vrijwilligheid en motivatie van belang.

Alle hulpverleners en begeleiders van slachtoffers en daders kunnen aanmelden wanneer zij denken dat bemiddeling kan bijdragen aan herstel en wanneer hun cliënt instemt met de aanmelding. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers van Slachtofferhulp Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, Justitie en reclasseringsorganisaties maar ook bijvoorbeeld huisartsen en psychologen. Lees meer over jouw rol als verwijzer.

De professionele bemiddelaars van Perspectief werken al jaren met deze doelgroep en zijn getraind in gesprekstechnieken om goed te achterhalen waarom iemand contact wil. Dit gebeurt in het intakegesprek dat dan al heeft plaatsgevonden. Als in dat gesprek twijfel ontstaat, stopt Perspectief de bemiddeling. Wij sturen alleen een brief als de bemiddelaar overtuigd is van goede bedoelingen. 


Vragen over de werkwijze

Perspectief heeft de bevoegdheid om gegevens bij het Openbaar Ministerie en de politie op te vragen om daarmee contact te kunnen leggen voor een bemiddeling. De gegevens worden nooit aan de andere partij bekend gemaakt, of aan iemand anders gegeven. Met alle gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. 

In dat geval stopt helaas de bemiddeling. Perspectief doet wel diverse pogingen om contact te krijgen. In ongeveer de helft van de gevallen gaat de andere partij in op het contactverzoek en wordt een bemiddelingstraject opgestart. 

Voor deelnemers zijn de bemiddelingen gratis. Deze worden betaald door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Uiteraard is het niet verplicht om het contact via een bemiddelaar te laten verlopen. Wij bevelen het echter wel nadrukkelijk aan. Onaangekondigde brieven, in sommige gevallen zelfs via een advocaat, komen vaak bij slachtoffers niet goed over en kunnen eventuele angstgevoelens of wantrouwen vergroten. Door alles via een neutrale en onafhankelijke bemiddelaar te laten lopen, ontstaat vertrouwen en kan het contact worden aangepast op de situatie en wensen van beide partijen.

 

Staat jouw vraag er niet bij? Neem vrijblijvend contact op met Perspectief Herstelbemiddeling.

Ervaringen van deelnemers